Samenwerkingen

Stip Studentenplatform bundelt graag haar krachten. Dit doet zij met partners, convenanten en verschillende instanties die zich richten op de behoeftes van studenten. Dit doen wij op basis van verbinding, missie, visie en doelstellingen (en gedeelde belangen). Door samen te werken ontstaan wat ons betreft verbindingen die constructief en duurzaam zijn. Daar zoeken we ook naar met onze organisatie.

Verder zijn samenwerkingen voor ons interessant als ze de kansen van onze studenten vergroten. Het opdoen van nieuwe ervaringen, het vergroten van de zichtbaarheid en werken aan actuele zaken die aandacht nodig hebben zijn voor ons goede resultaten van een samenwerking. Zo versterken we elkaar. Zo bouwen we een netwerk op van actieve partners. Samenwerken is samenleven. Alleen ben je een druppel, samen een oceaan.

Natuurlijk gaat een samenwerking voor ons twee kanten op. Wij betekenen ook graag iets voor de ander en/of denken graag mee. Bedrijven die op zoek zijn naar stagiaires uit het hoger onderwijs, of (onderwijs)instellingen die graag het studentenperspectief meenemen in het vormen van beleid, curriculum of iets anders zijn bij ons aan het goede adres.

Tot slot zijn we er voor onze studenten. Heb je namelijk een goed voorstel of een initiatief? Wil je een workshop organiseren over (hoger) onderwijs gerichte zaken, met of voor studenten (met een diverse achtergrond)? Of heb je andere vragen of initiatieven met betrekking tot diversiteit en toegankelijkheid in het hoger onderwijs? Landelijk en regionaal werkt Stip Studentenplatform graag met jou samen! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voorbeelden van samenwerkingen

Op deze pagina leest u voorbeelden van verschillende samenwerkingen die Stip Studentenplatform heeft of eerder heeft gehad. Met u, uw bedrijf of instelling breidt Stip Studentenplatform dit graag verder uit!

Partners

Stip Studentenplatform heeft verschillende lokale partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Met deze organisaties worden continu nieuwe ideeën besproken en wordt er gezocht naar mogelijkheden om studenten in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. Het dagelijks bestuur van Stip Studentenplatform komen maandelijks bijeen met de bestuurders van deze partnerorganisaties.

In dit overleg worden lopende activiteiten, actualiteiten, uitdagingen en de ontwikkelingen omtrent interne en externe samenwerkingen uitgewisseld. Verder worden er periodieke bezoeken en activiteiten ondernomen om te netwerken en de onderlinge contacten te bevorderen.

Onze lokale partnerorganisaties zijn:

Stichting Utrechtse Studenten Legulas

Stichting Utrechtse Studenten Legulas

Regio Utrecht

Stichting Unique Studenten

Stichting Unique Studenten

Regio Arnhem & Nijmegen

Toekomst 010

Stichting Toekomst 010

Regio Rotterdam

Stichting Saffraan

Stichting Saffraan

Regio Den Haag, Delft & Leiden

Stichting Kompas Studenten

Stichting Kompas Studenten

Regio Amsterdam

Convenantpartners

Stip Studentenplatform vormt samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een partnerschap. Dit is bekrachtigd middels een convenant waar negen andere landelijke studentenorganisaties lid van zijn. Het doel van het convenant is om de belangen van heel studerend Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen we onder andere door kennis en ervaringen aangaande interne en externe zaken uit te wisselen. Daarnaast delen de convenantpartners signalen en ervaringen van studenten uit de eigen achterban met elkaar waardoor er een zo breed mogelijk beeld van het studentenveld wordt gevormd. Dit gebruiken de convenantpartners om vervolgens samen de belangen van studenten te vertegenwoordigen.

Onze lokale partnerorganisaties zijn: