Stip Studentenplatform & ANBI

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die op de een of andere wijze bijdrage levert aan het algemeen nut. Een ANBI status maakt het doneren van giften aantrekkelijker, omdat giften dan tevens ook een belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek, als voor periodieke giften.

BELANGRIJK: We hebben een goedkeuring als ANBI organisatie sinds 01 januari 2020!

Gegevens van de stichting:

 1. Statutaire naam: Stichting Stip Studentenplatform Nederland
 2. KVK nummer: 56141688
 3. RSIN nummer: 851989718
 4. Bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0320817679
 5. Ons (post)adres is: Weena 290, 3014 NJ Rotterdam
 6. Ons bezoekadres (op afspraak) is: Weena 290, 3014 NJ Rotterdam
 7. Ons e-mailadres is: info@stipstudenten.nl
 8. Onze website is: www.stipstudenten.nl

Doelstellingen van de stichting

Stip Studentenplatform zet zich in voor een inclusieve, gelijkwaardige en duurzame samenleving. Als stichting vindt zij dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en daartoe gelijke kansen krijgt. Middels advies, begeleiding en ondersteuning, investeert de stichting in de ontwikkeling van scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals. Op deze manier werkt zij, samen met haar partners, aan een beter morgen. Zo levert Stip Studentenplatform haar bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Onze doelstellingen volgens de statuten zijn opgenomen in het beleidsplan.

Bestuur en organisatie

 • Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Orhan Usta (voorzitter), Musftafa Uslu (penningmeester), Aysenur Cosar (Secretaris)
 • Verder werkt de stichting met een landelijk dagelijks bestuur en regio coördinatoren. Onder kopje ‘OVER ONS’ op onze website, leest u meer over het bestuur en de organisatiesamenstelling.
 • De stichting beloont haar bestuurders op geen enkele manier, zij doen het werk volledig vrijwillig. Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
 • Stip Studentenplatform hecht veel waarde aan transparantie en integriteit. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werkzaamheden

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze pagina of over de stichting in het algemeen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het gehele bestuur van Stichting Stip Studentenplatform Nederland