Wie is onze vertrouwenspersoon?

Maak je iets mee dat niet door de beugel kan? Of voel je je onprettig door wat een ander doet? Lukt het niet om het probleem bespreekbaar te maken of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Het belangrijkste is dat jij een veilige omgeving vindt waar je je verhaal kunt doen en waar er naar een oplossing wordt toegewerkt.

Serhat

Interne vertrouwenspersoon