Nationale Studiekeuze Dag

De Nationale Studiekeuze Dag (NSD) is voortgekomen uit de behoefte van examenklassers en studenten uit het hoger onderwijs naar initiatieven om een betere matching tussen student & studie te realiseren en zo onder meer studie uitval tegen te gaan. Als landelijke koepelorganisatie van verschillende studentenverenigingen- & organisaties kregen wij steeds vaker de vraag toegeworpen om studiekiezers te ondersteunen in het studiekeuzeproces.

Peercoaching (huiswerkbegeleiding)

Met het Peercoaching project koppelt Stip middelbare scholieren van 12 t/m 18 jaar met ‘maatjes’ in het middelbaar en hoger onderwijs. Een maatje is een scholier of student, die zijn werk- en levenservaring inzet om jongeren te ondersteunen met betrekking tot zijn loopbaan. Het maatje biedt wekelijks begeleiding aan de jongeren buiten de schooluren. Voor onze vrijwilligers is dit een ideale mogelijkheid om in zijn/haar vrije tijd vrijwilligerswerk te doen door zijn/haar kennis en ervaring te delen met jongeren.

Studiebegeleiding HBO & WO studenten

Door middel van het organiseren van verschillende programma’s en activiteiten wilt Stip studenten ondersteunen in het succesvol doorlopen en afronden van hun studie. Stip beoogd dit onder andere door tijdens tentamenperiodes een ruimte te creëren waarin studenten zich onbezorgd en in alle rust kunnen richten op het voorbereiden van hun tentamens. Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt aan de hand van een programma dat bestaat uit vaste momenten van studeren, ontspanning en eten.

Nieuwe projecten

Aan de inhoud van de hieronder beschreven projecten wordt nog gewerkt!

  • Mentoring project
  • beleidsmedewerker-buddy project
  • Traject ondernemend leren project
  • Rolmodellen schoolbezoeken project
  • Mini stage voor scholieren project (via werkgevers)
  • Prodiv