Ontstaan

Stip Studentenplatform Nederland is een landelijk platform opgericht in september 2012 op initiatief van 5 lokale studenten organisaties met als doel zich op landelijk niveau te verenigen en te dienen als platform voor dienstbaarheid naar de samenleving.

De helden/oprichters van Stip Studentenplatform waren sociaal maatschappelijk betrokken onderwijzers en studenten die vanuit hun studentenorganisaties de behoefte hadden opgemerkt van (tweede en derde generatie) scholieren en studenten om bij te worden gestaan in hun algemene ontwikkeling. Door zich te verenigen kon op landelijk niveau worden nagedacht over het wegwijs maken van deze scholieren en beginnende studenten in het Nederlandse onderwijssysteem en konden eigen ervaringen worden uitgewisseld om de toetreding tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Met veel energie is vervolgens gewerkt aan het tot stand brengen van een kleine beweging studenten die naast hun studie bijdroeg aan een betere maatschappij. Door in eerste instantie als rolmodellen dienst te leveren aan de ontwikkeling van deze scholieren en studenten en deze in het verlengde te houden van vraagstukken in de samenleving werd Stip Studentenplatform al snel een begeleidend platform voor inspiratie, verdieping en houvast gedurende de studie en daarna.

Het duurde vervolgens niet lang of de gedachte werd gedeeld om de rol als platform intern en extern professioneler aan te pakken. Afspraken werden gemaakt op organisatorisch niveau en Stip Studentenplatform ontwikkelde zich naast begeleider als vertegenwoordiger van deze eerste, tweede en derde groep scholieren en studenten. Deze groep kreeg een stem. Namens de groep werd op avonden en middagen nagedacht hoe de belangen van de studenten en scholieren die het duwtje in de rug zochten het beste vertegenwoordigd konden worden.

De volgende fase van ontwikkeling was er eentje van verantwoording, inhoud en organisatorische innovatie. De opgedane ervaring en kennis kon worden geïmplementeerd en Stip Studentenplatform wist als vertegenwoordiger te kunnen groeien tot een organisatie die zich zichtbaar zowel op lokaal als landelijk niveau kon inzetten voor ontwikkeling, begeleiding en de belangen van studenten en scholieren. Stip Studentenplatform adviseerde, ondersteunde en begeleide scholieren en studenten op het gebied van studie, huisvesting, ethiek, identiteit en morele ontwikkeling. Stip Studentenplatform maakte hen kortom wegwijs en zorgde voor verdieping tijdens school of studie.

Stip Studentenplatform heeft altijd geloofd in good practice sharing en het voort brengen van gedreven mensen met passie om de maatschappij waarin zij zich bevinden aan de hand van hun talent te verbeteren. Stip Studentenplatform is daarmee een platform met een landelijk bereik en breed netwerk die zich hard maakt voor ontwikkeling van scholieren en studenten die zich lokaal en op landelijk niveau actief en betrokken opstellen. Waar het voorheen primair bezig was met antwoord geven op interne relevante vraagstukken werkt het nu met scholieren en studenten en partnerorganisaties aan kwaliteit, inhoud en professionalisering in bredere zin.

Deze dienstbaarheid en wens tot een betere maatschappij die de oprichters van Stip Studentenplatform kenmerkte blijft daarmee een zichtbaar goed en tot de dag van vandaag zetten wij ons in voor het samen dienstbaar zijn aan de samenleving waarin we leven. Naast het verenigen, inspireren, vertegenwoordigen is Stip Studentenplatform geworden tot een platform voor verbinding. Meer gericht op duurzame relaties, meer op samenwerkingen met andere organisaties, met meer publieke acties en nog meer dan voorheen gezamenlijk de schouders onder de vraagstukken in onze maatschappij zetten. Met als hoofdvraag “hoe maken we Nederland (onze maatschappij) samen beter?”.