Ontstaan

Stip Studentenplatform is een landelijk platform opgericht in september 2012, op initiatief van vijf lokale studentenorganisaties, met als doel zich op landelijk niveau te verenigen en te dienen als platform voor dienstbaarheid naar de samenleving.

De helden/oprichters van Stip Studentenplatform, waren sociaal maatschappelijk betrokken onderwijzers en studenten die vanuit hun studentenorganisaties de behoefte hadden opgemerkt van (tweede en derde generatie) scholieren en studenten om bij te worden gestaan in hun ontwikkeling. Door zich te verenigen, kon op landelijk niveau worden nagedacht over het wegwijs maken van deze scholieren en beginnende studenten in het Nederlandse onderwijssysteem en konden eigen ervaringen worden uitgewisseld om de doorstroom naar het hoger onderwijs en de toetreding tot de arbeidsmarkt, te verbeteren.

Met veel energie is vervolgens gewerkt aan het tot stand brengen van een kleine beweging studenten, die naast hun studie een bijdrage leverden aan een betere maatschappij. Door in eerste instantie als rolmodellen dienst te leveren aan de ontwikkeling van deze scholieren en studenten en deze in het verlengde te houden van vraagstukken in de samenleving, werd Stip Studentenplatform al snel een begeleidend platform voor inspiratie, verdieping en houvast gedurende de studie en daarna.

Het duurde vervolgens niet lang of de gedachte werd gedeeld om de rol als platform intern en extern professioneler aan te pakken. Afspraken werden gemaakt op organisatorisch niveau en Stip Studentenplatform ontwikkelde zich naast begeleider, ook als vertegenwoordiger van deze tweede en derde generatie scholieren en studenten. Deze generatie kreeg een stem. Er werd nagedacht hoe de belangen van deze scholieren en studenten, die een duwtje in de rug zochten, het beste vertegenwoordigd konden worden
om in alle gelijkwaardigheid mee te kunnen doen in de samenleving.

De volgende fase van ontwikkeling was er eentje van verantwoording, inhoud en organisatorische innovatie. De opgedane ervaring en kennis kon worden geïmplementeerd en Stip Studentenplatform wist als vertegenwoordiger te kunnen groeien tot een organisatie die zich zichtbaar zowel op lokaal als landelijk niveau kon inzetten voor ontwikkeling, begeleiding en de belangen van scholieren en studenten. Stip Studentenplatform adviseert, ondersteund en begeleidt scholieren en studenten op het gebied van studie, huisvesting, ethiek, identiteit en morele ontwikkeling. Stip Studentenplatform maakt hen kortom wegwijs en zorgt voor verdieping tijdens school of studie.

Stip Studentenplatform heeft altijd geloofd in good practice sharing en het voortbrengen van gedreven mensen met passie om de maatschappij waarin zij zich bevinden, aan de hand van hun talent, te verbeteren. Stip Studentenplatform is daarmee een platform met een landelijk bereik en breed netwerk die zich hard maakt voor ontwikkeling van scholieren en studenten die zich lokaal en op landelijk niveau actief en betrokken opstellen. Waar het voorheen primair bezig was met antwoord geven op interne relevante vraagstukken, werkt het nu met scholieren en studenten en partnerorganisaties aan kwaliteit, inhoud en professionalisering in bredere zin.

Deze dienstbaarheid en wens tot een betere maatschappij die de oprichters van Stip Studentenplatform kenmerkte, blijft daarmee een zichtbaar goed en tot de dag van vandaag zetten wij ons in voor het samen dienstbaar zijn aan de samenleving waarin we leven. Naast het verenigen, inspireren, vertegenwoordigen, is Stip Studentenplatform een platform geworden voor verbinding. Meer gericht op duurzame relaties, meer op samenwerkingen met andere organisaties, met meer publieke acties en nog meer dan voorheen gezamenlijk de schouders onder de vraagstukken in onze maatschappij zetten. Met als hoofdvraag “hoe maken we Nederland (onze maatschappij) samen beter?”.