De Nationale Studiekeuze Dag (NSD) is voortgekomen uit de behoefte van examenklassers en studenten uit het hoger onderwijs naar initiatieven om een betere matching tussen student & studie te realiseren en zo onder meer studie uitval tegen te gaan. Als landelijke koepelorganisatie van verschillende studentenverenigingen- & organisaties kregen wij steeds vaker de vraag toegeworpen om studiekiezers te ondersteunen in het studiekeuzeproces. Na een oriëntatie van het studiekeuzeveld zijn we al snel tot de conclusie gekomen dat het tot dan toe ontbrak aan een voorziening die in haar aanbod een compleet beeld verschaft door de verschillende elementen binnen het studiekeuzeproces zoals onderwijsinstelling, faculteit, studie, studiestad, huisvesting, studiefinanciering etc. in beeld brengt. Hoewel in het kader van studiekeuze zowel landelijk als regionaal al verschillende activiteiten zijn/ worden georganiseerd, vinden wij dat een veelzijdig concept waarin de verschillende elementen als geheeld worden gepresenteerd nog steeds is uitgebleven. Middels dit project hopen we in te spelen op deze tekortkoming en uiteraard aan te sluiten op de behoeften van de studiekiezers. Zo wilt Stip de (aspirant)student een zo volledig mogelijke begeleiding aanbieden in zijn of haar studiekeuze en tevens een maatschappelijke bijdrage leveren in het tegengaan van studie-uitval binnen het hoger onderwijs.