Over Ons

Stichting Studenten Platform Nederland Stip (hierna te noemen: Stip Studentenplatform) is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip Studentenplatform zich breder in, door ook een scholieren- en studentenplatform te zijn die begeleiding, advies en ondersteuning geeft aan scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals.

Meet & Greet op Nationale Vrijwilligers Stip - 16

Missie

“Ons studentenplatform ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt.” Nederland heeft daar behoefte aan. Wij verenigen scholieren, studenten, young- professionals en professionals in de gedachte dat we van elkaar kunnen leren. Partnerschap is een belangrijk onderdeel van onze missie en onze emaildeur staat open voor iedereen met een ambitie voor een beter Nederland.

Organisatie & Bestuur

Stip Studentenplatform geeft om gelijkwaardigheid, autonomie en excellente communicatie tussen al haar leden. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur trachten bewustwording van de verschillende secties en leden te stimuleren en met hen te spreken over de individuele en onafhankelijke ontplooiing van alle vrijwilligers en studenten binnen Stip.

Samenwerkingen

Stip Studentenplatform bundelt graag haar krachten. Dit doet zij met partners, convenanten en verschillende instanties die zich richten op de behoeftes van studenten. Dit doen wij op basis van verbinding, missie, visie en doelstellingen (en gedeelde belangen). Door samen te werken ontstaan wat ons betreft verbindingen die constructief en duurzaam zijn.

ANBI

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die op de een of andere wijze bijdrage levert aan het algemeen nut. Een ANBI status maakt het doneren van giften aantrekkelijker omdat giften dan tevens ook een belastingvoordeel kunnen opleveren.