Bestuur Stip Studentenplatform

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie algemene bestuursleden, die besturen voor onbepaalde periode en zijn gezamenlijk bevoegd. De algemene bestuursleden zijn: Yunus Emre Cicek (voorzitter), Seyit Cetin (secretaris) en Sabirenur Atasever (penningmeester). Het algemeen bestuur van Stip Studentenplatform komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor besluitvorming. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot bijvoorbeeld administratie, boekhouding, interne- en externe zaken et cetera. Naast het algemeen bestuur, die officieel geregistreerd zijn bij het KVK, kent de stichting een dagelijks bestuur van studenten die vrijwillig een bestuursjaar invulling geven. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, professionalisering, verantwoording, zichtbaarheid, representatie, profilering, bonding en het leggen van netwerken en duurzame contacten met derden.

Het dagelijks bestuur van het studiejaar 2019 – 2020, bestaat uit:

Stip Bestuur 2019-2020
Nariç Danışman

Bestuurslid

Nariç Danışman

Mijn naam is Nariç Danışman en ik ben onlangs afgestuurde Technisch Geneeskundige. Ik zet me met passie in voor een mooiere wereld, misschien wel het realistische ideaalbeeld. Een wereld waar voor ieder plek is en zichzelf kan zijn. Creëren van een mooiere wereld betekent voor mij dan ook investeren in bewuste, initiatief tonende en voor elkaar openstaande scholieren en studenten. Ik ben ervan overtuigd dat scholieren, studenten en young professionals een grote bijdrage aan zullen leveren aan een mooiere wereld. Naast mijn functie als penningmeester ben ik ook verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en adviesraad binnen Stip Studentenplatform. Dus ik hoor het graag als jij nog een goed idee, een nieuw initiatief of feedback hebt voor Stip Studentenplatform!

n.danisman@stipstudenten.nl

Tuba Kilinc

Bestuurslid

Tuba Kilinc

Ik ben Tuba. Ik ben 23 jaar. Ik studeer International studies met een specialisatie in Afrika aan Universiteit Leiden. Alhoewel de meeste mensen denken dat ik ben vernoemd naar een muziekinstrument betekent mijn naam eigenlijk een zegening, vreugde en geluk en probeer ik mijn naam echt te leven en te delen met de rest van de wereld. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet hebben en betrokken moet worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij. Helaas is dat niet altijd het geval. Met mijn bestuursfunctie binnen Stip wil ik die gelijke kansen en mogelijkheden realiseren voor alle scholieren en studenten in Nederland.

t.kilinc@stipstudenten.nl

Sabire Atasever

Bestuurslid

Sabire Atasever

Hallo! Ik ben Sabire Atasever en ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeer aan de Universiteit van Leiden. Hiervoor heb ik 3 jaar in Nijmegen gewoond en gestudeerd. Mijn functie als dagelijks bestuurslid bij Stip zie ik als een goede manier om mijn idealen waar te maken. Al op jonge leeftijd zet ik mij in als verbinder, begeleider en ondersteuner van diverse scholieren en studenten. Ik wil leven in een wereld waar alle studenten gelijke kansen hebben en waarbij diversiteit en inclusiviteit niet als probleem ervaren worden. Verder ben ik verantwoordelijk voor de social media, schrijf ik nieuwsbrieven en maken we samen met andere collega’s maandelijks de ‘Wall of Stip’. Tot slot wil ik jullie veel succes wensen en afsluiten met mijn favoriete quote van Nelson Mandela: “A winner is a dreamer who never gives up.”

s.atasever@stipstudenten.nl

Halil Kaynak

Vice-voorzitter

Halil Kaynak

De jongeren zijn de toekomst!

Dat is waar ik zowat elke dag aan denk en waar ik hard voor werk. Mijn naam is Halil Kaynak en dit jaar ben ik de vice-voorzitter van Stip Studentenplatform.

Mijn doel bij Stip is om er voor te zorgen dat wij de jongeren zo veel mogelijk ondersteunen. Naast mijn werk als vice-voorzitter, ben ik ook peermentor van een groep leerlingen en is dit inmiddels al mijn zesde jaar dat ik het doe. Daar heb ik geleerd dat voldoende steun en liefde echt iets doet met de leerlingen en dat ze uitbloeien tot voorbeeldige sleutelfiguren. Daarom heb ik de keuze gemaakt om op een hoger niveau verder te gaan bij Stip om studenten en jongeren op een grotere schaal te kunnen helpen. Let’s go

h.kaynak@stipstudenten.nl

Yunus Emre Çiçek

Voorzitter

Yunus Emre Çiçek

Mijn naam is Yunus Emre Çiçek en ik ben bezig met mijn afstuderen voor de deeltijd masteropleiding Ecologische Pedagogiek. Als voorzitter van Stip Studentenplatform zet ik mij in voor een betere maatschappij door het faciliteren van de algemene ontwikkeling van scholieren, studenten en young professionals omwille van studentsucces, sense of beloning, maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap. Wij dagen scholieren, studenten en professionals uit een constructieve bijdrage te leveren door te participeren en te reflecteren binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, in de buurt, het studentenleven et cetera. Ik zie zelfontplooiing als de primaire grondslag om een bijdrage te leveren voor een harmonieuze maatschappij waarin burgers van verschillende achtergronden niet slechts naast elkaar maar vooral mét elkaar leven! Hiervoor organiseer ik het liefst evenementen waarbij mensen elkaar echt zien en horen, elkaar ontmoeten! “Door ontmoeting bouwen we bruggen!”

ye.cicek@stipstudenten.nl