Bestuur Stip Studentenplatform

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie algemene bestuursleden, die besturen voor onbepaalde periode en zijn gezamenlijk bevoegd. De algemene bestuursleden zijn: Orhan Usta (voorzitter), Aysenur Cosar (secretaris) en Seyit Cetin (penningmeester). Het algemeen bestuur van Stip Studentenplatform komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor besluitvorming. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot bijvoorbeeld administratie, boekhouding, interne- en externe zaken et cetera. Naast het algemeen bestuur, die officieel geregistreerd zijn bij het KVK, kent de stichting een dagelijks bestuur van studenten die vrijwillig een bestuursjaar invulling geven. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, professionalisering, verantwoording, zichtbaarheid, representatie, profilering, bonding en het leggen van netwerken en duurzame contacten met derden.

Bestuur Stip 2021 - 2022