Met het Peercoaching project koppelt Stip, in samenwerking met middelbare scholen, scholieren van 12 t/m 18 jaar met ‘maatjes’ in het middelbaar en hoger onderwijs. Een maatje is een scholier of student, die zijn werk- en levenservaring inzet om leerlingen te ondersteunen met betrekking tot zijn schoolloopbaan. Het maatje biedt wekelijks begeleiding aan de leerlingen buiten de schooluren. Voor onze vrijwilligers is dit een ideale mogelijkheid om in zijn/ haar vrije tijd vrijwilligerswerk te doen door zijn/haar kennis en ervaring te delen met leerlingen.

Tijdens de periodieke Stip-vergaderingen bespreken de Onderbouw-Begeleiders (OB), Bovenbouw-Begeleiders (BB) en Lokale begeleiders (LB) samen met hun regio coördinator welke koppels er gemaakt kunnen worden tussen de maatjes en de scholieren, er moet namelijk wel een match plaatsvinden. De begeleiders onderhouden contact met de maatjes en bieden ondersteuning in de omgang met de scholieren. Aan de hand van vaste aandachtspunten wordt de ontwikkeling van de studenten gewaarborgd. Op deze manier ontwikkelen de maatjes zich ook op sociale en cognitieve aspecten.