“Uitval eerstejaarsstudenten op hbo en wo 33%’’ (CBS). Hoe moeten we dit terugdringen? Door open dagen te organiseren, natuurlijk! Zo worden de toekomstige studenten zo goed mogelijk geïnformeerd. Maar open dagen draaien uiteindelijk om een zo hoog mogelijk instroom te krijgen. Daarom organiseerde Studentenplatform Nederland op zaterdag 5 april 2014 een Nationale Studiekeuze Dag (NSD) voor eindejaarsleerlingen op havo en vwo. De top-25 meest gekozen opleiding werden vertegenwoordigd samen met verschillende studie- en studentenverenigingen. Om 08:00 was men druk bezig met het verbouwen van de stands. Om 10:00 kwamen de eerste leerlingen binnen, aan hen werd als eerst gevraagd om de studiekeuzetest te maken. Daarna gingen de leerlingen naar de ruimte waar de stands waren gevestigd. De variatie aan opleidingen was erg divers, van psychologie tot informatica (op wo- en hbo-niveau). De vertegenwoordigers kwamen overal uit het land, ook waren er van eerstejaars tot aan afstudeerders. Zij konden met elkaar ervaringen delen over de opleiding maar er was ook ruim aandacht voor de examenkandidaten. Zo werd er bijvoorbeeld aan hen geadviseerd hoe zij zich konden ontwikkelen op basis van hun huidige situatie (bijbaan, sportvereniging, vrijwilligerswerk en dergelijke). Al en al was het een geslaagde dag.