Aan de inhoud van de hieronder beschreven projecten wordt nog gewerkt!

  • Mentoring project
  • beleidsmedewerker-buddy project
  • Traject ondernemend leren project
  • Rolmodellen schoolbezoeken project
  • Mini stage voor scholieren project (via werkgevers)
  • Prodiv
  • Vluchtelingenproject