Op donderdag 12 juli was STIP te gast bij House of Hi als gesprekspartner bij de thema-avond over diversiteit en inclusie. Samen met STIP schoven ook studenten en young professionals met een bi-culturele achtergrond uit verschillende hoeken van het werkveld aan. De thema-avond werd geleid door prinses Laurentien die de oprichter is van House of Hi. Na een huiselijk ontvangst met soep en quiche en een warm welkomstwoord door de prinses werden er kleinschalige groepen gevormd die door prinses Laurentien en haar collega’s werden voorgezeten.

In feite was de diversiteitsavond op 12 juli de voortzetting van de voorgaande sessies. In de voorgaande sessies kwamen de randvoorwaarden die nodig zijn om een diversiteitsbeleid echt inclusief en duurzaam te maken aan bod. Deze inzichten vormden de basis voor het gesprek van de laatste sessie, waarbij er werd ingezoomd op de situatie binnen de advocatuur. Zoals het wijd en zijd in de kranten heeft gestaan, is diversiteit en inclusie binnen de advocatuur een bijzonder hardnekkig vraagstuk gebleken. De deelnemers werd dus gevraagd om kritisch te kijken naar de achterliggende redenen; wat ‘onder tafel blijft’.

De dialoog werd aangegaan met advocaten en partners van het advocatenkantoor Nauta Dutilh dat reeds 15 jaar diversiteitbeleid voert. Met ijver, enthousiasme en een goede dosis aan intrinsieke motivatie zijn er kleinschalige dialooggroepen gevormd om ervaringen en inzichten met elkaar te delen om de pijn- en speerpunten boven tafel te halen. De nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor het gebrek aan kleur op de werkvloer werd tijdens het plenair overleg door de subgroepen aan elkaar gepresenteerd. Dit opende deuren voor een diepgaand debat over effectieve en minder effectieve methodes van aanpak. Verbinding op de werkvloer, wederzijdse toenadering en ‘allyship’ bleken volgens veel deelnemers mogelijke uitgangspunten te zijn voor een effectiever diversiteitsbeleid.

Het debat opende ook andere mogelijkheden voor verdere kennismaking met Nauta Dutilh. De advocaten stonden erop dat deelnemers rechtenstudenten in hun netwerk uitnodigen om bij Nauta Dutilh te solliciteren en STIP kreeg een persoonlijke uitnodiging om met de rechtenstudenten in hun ledenbestand een bezoek te brengen aan Nauta. Als kers op de taart wordt STIP op de koffie verwacht door prinses Laurentien om verder van gedachte te wisselen over diversiteit en inclusie.