– BREAKING –

Op 6 juli 2017 heeft voormalig Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, de campagne Students-4-Students gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs zogenaamde ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren.

Op dinsdag 3 juli 2018 vond de feestelijke bekendmaking van de Students-4-Students campagne plaats. Dit gebeurde in de Glazen zaal, Den Haag.

In het bijzijn van de Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft Stip te horen gekregen dat haar project ‘Challenge Yourself’ is gehonoreerd! Het is een ware eer om er de komende jaren mee aan de slag te gaan!

We sluiten dit bericht af met de mooie woorden van Machteld de Jong, jury lid en lector Diversiteit Hogeschool Inholland:
“Stip begeleidt over heel Nederland studenten en scholieren, over alle verschillende jaren en organiseert ook inspirerende en leuke activiteiten met een brug naar de arbeidsmarkt. Daarnaast empowert Stip studenten en scholieren door middel van trainingen, prachtig!”

Check de link om te zien welke andere projecten nog meer zijn gehonoreerd @ http://students-4-students.nl/?p=1074!