27 maart 2019

Positief, kritisch en oplossingsgericht. Wat een mooie avond, energie, opkomst en wil om een bijdrage te leveren, gezamenlijk; als één geheel, om ‘studerend Nederland’ gezond te houden! Op 19 maart 2019 vond de Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst Studentenwelzijn plaats!

“Volgens mij zijn we voor een goed gesprek hierover in het onderwijs, aan het juiste adres. Ik ben dan ook blij met alle aandacht die er is voor het mentale welzijn van studenten. Daarbij is het nodig dat er specifieke aandacht is voor de uitdagingen waar studenten met een migratie-achtergrond tegenaan lopen. Niemand komt zonder geschiedenis de collegezaal binnenstappen.”

Dit zei Minister van Engelshoven tijdens haar toespraak bij de Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst Studentenwelzijn.

Het onderzoek Studieklimaat, gezondheid en studiesucces van Jolien Dopmeijer (2017) heeft veel los gemaakt. Ook in het publieke debat. Sindsdien staat studentenwelzijn hoog op de agenda. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een actieplan opgesteld welke breed wordt ondersteund. Stip Studentenplatform merkte op dat er amper aandacht voor een doelgroep binnen de studentenpopulatie wordt besteed, namelijk de studenten met een migratie-achtergrond. De signalementen binnen de eigen achterban heeft Stip Studentenplatform in actie doen zetten om bij te dragen aan het actieplan, omdat de factoren die van invloed zijn op het welzijn van deze studentendoelgroep anders zijn en daarom ook een andere benadering nodig hebben. De mouwen zijn opgestroopt samen met de lokale partners en de nodige ondersteuning van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het doel was om meer aandacht te vragen voor de studenten met een migratie-achtergrond, maar nog belangrijker is dat ontmoeting centraal stond. De achterliggende gedachte is om te praten met elkaar, en niet over elkaar. Het publiek bestond uit verschillende studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, politici en de Minister van OC&W. Daarnaast was er een panel aanwezig welke bestond uit:

  • Bertan Topbac: Student Social Work,
  • Jolien Dopmeijer: onderzoekster, promovendus en docente aan Hogeschool Windesheim,
  • Simone Huijbregts: studentendecaan aan Hogeschool Rotterdam,
  • Bilal Majdoubi: docent aan Hogeschool Utrecht.

Door middel van drie stellingen ging het publiek het gesprek aan met het panel, namelijk:

  1. Een migratieachtergrond heeft wel/geen invloed op studentenwelzijn.
  2. De oplossing ligt niet bij de onderwijsinstellingen en haar professionals, maar bij de politiek.
  3. De diploma inflatie leidt tot welzijnsproblemen, niet de tekortkomingen van de onderwijsinstellingen.

Tot slot is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om te reflecteren op de avond.

“Ik vond dit een ontzettend nuttige avond. Ik vind het ook voor herhaling vatbaar. Het is voor mij ook een soort check op zit ik nou op het goede spoor, is wat jullie ervaren ook herkenbaar voor de ervaringsdeskundigen die ermee bezig zijn. Dus ik ben heel blij met deze avond. Ook een heleboel dingen die ik herken van oh ja, gelukkig zijn we daar al mee bezig! Het belangrijkste en steeds terugkomende boodschap van de avond is, zorg dat de student zich gezien voelt. Dat je niet een van de duizend bent, maar dat je gezien wordt en dat je het gevoel hebt van: ‘ik heb een docent die mij (bij naam) kent’. En daar hebben wij als onderwijzers veel te doen. Ik denk dat je ook met de huidige aantallen moet nadenken over hoe kunnen we onderwijs vormgeven op een manier dat de student zich gezien voelt. En daar hebben we nog wel een opgave.”

Binnenkort volgen er ook inhoudelijke resultaten van de avond rondom dit thema!