Hoe maak je een goede planning voor je scriptie?

Voordat je begint met je scriptie is het goed om een duidelijk overzicht voor je gehele scriptietijd te hebben. Hoeveel tijd heb je nodig en wat moet je er allemaal voor doen? Het is belangrijk om vanuit het eindedoel terug te redeneren naar nu. Dit is ook een gewoonte van effectieve mensen volgens Stephen Covey: “Begin met het einde voor ogen”.

Met de volgende stappen kun je snel en gemakkelijk een planning maken voor jouw scriptie.

 

Stap 1 – Inhoud scriptie

Als eerste breng je in kaart hoe de scriptie er globaal uitziet. Zoek op hoeveel pagina’s de scriptie mag zijn. Noteer de onderdelen van je scriptie. Noteer ook het aantal pagina’s per onderdeel om meer gevoel te krijgen van hoeveel tekst erbij hoort. Hieronder een voorbeeld voor een scriptie van 40 pagina’s:

  1. Inleiding – 5 pagina’s
  2. Theoretisch kader – 10 pagina’s
  3. Methode van onderzoek – 6 pagina’s
  4. Resultaten – 8 pagina’s
  5. Conclusie en Discussie – 6 pagina’s
  6. Overige – 5 pagina’s

 

Stap 2 – Tijdsbepaling

Als tweede breng je in kaart hoeveel tijd er voor de scriptie nodig is. Hoeveel maanden wordt er volgens de studie voor uit getrokken? En hoeveel ECTs , dus hoeveel uur, is er voor nodig? Meestal kun je deze informatie in de scriptiehandleiding vinden. Je weet nu hoe groot het gehele project is.

 

Stap 3 – Visueel maken op maandniveau

In deze stap combineer je de informatie uit stap 1 en stap 2 met elkaar. De onderdelen en de beschikbare tijd koppel je aan elkaar. Zet een horizontale lijn op een vel papier. Verdeel deze tijdlijn in X aantal delen; net zoveel als het aantal maanden dat je scriptie duurt. Verdeel de verschillende scriptie-onderdelen over de tijdlijn. Dus de iedere maand bevat nu één of meer onderdelen. Hierna kun je de eerste maand verder in detail uitwerken.

 

Stap 4 – Visueel maken op weekniveau

Maak een nieuwe tijdlijn voor de eerste maand. Verdeel deze tijdlijn nu in 4 delen (weken). En bepaal hoe je het onderdeel van deze maand kan opbreken in 4 gelijke delen. De inleiding kun je bijvoorbeeld opdelen in vooronderzoek, aanleiding, afbakening onderwerp en probleemstelling.

 

Stap 5 – Visueel maken op dagniveau

Maak een derde tijdlijn voor de eerste week. Deze tijdlijn deel je op in 5 delen (dagen). En dan bepaal je per dag waar je aan wilt werken binnen het weekonderwerp. Dus als week 1 het vooronderzoek is, wat wil je hierbinnen allemaal gaan doen? Zo heb je deze eerste week iedere dag helder wat je kunt doen. Hierna herhaal je deze stap wekelijks. Aan het begin van iedere week deel je de aankomende week weer op in 5 delen en plan je per dag waaraan je wilt werken.

Een voorbeeld van de het gehele stappenplan is ook te zien in deze Youtube video: https://youtu.be/83wXzVi0L54  

 

Mocht je na een aantal weken voor- of achterlopen pas dan de gehele planning aan, zodat de planning zo actueel mogelijk is. Onthoud dat voor- of achterlopen op je planning helemaal geen probleem is! De planning is gewoon een leidraad; jouw houvast voor de gehele scriptieperiode. De planning moet geen kwelling voor je zijn. Het is de bedoeling dat de planning jou overzicht en duidelijkheid geeft!

 

Mariken de Kok, MSc

Coach en oprichter van Frisse Colleges.

Over de auteur: Mariken de Kok, MSc is coach en oprichter van Frisse Colleges. Frisse Colleges helpt studenten bij het succesvol afronden van hun scriptie en het beste uit zichzelf halen. Naast scriptiecoach is ze ook afstudeerdocent aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ze staat vooral bekend om haar positieve kijk op het leven! Ze heeft twee Masterstudies (communicatiewetenschap en bedrijfskunde) aan de Radboud Universiteit Nijmegen behaald. Tijdens het schrijven van haar beide Masterscripties had Mariken geregeld last van een writer’s block en perfectionisme. Ze durfde geen woord op papier te zetten, omdat ieder woord niet goed genoeg leek te zijn. Tegenwoordig schrijft ze moeiteloos! Hoe pakt ze het nu aan? Daarover vertelt Mariken maandelijks hier op de website van Stip Studenten.