In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017 heeft Studentenplatform STIP twee onderwijsdebatten georganiseerd. Op 28 februari in samenwerking met ProDemos en op 8 maart in samenwerking met Fontys Hogeschool Eindhoven. Hoofdthema’s van deze debatten waren onderwijs. Het eerste debat werd op 28 februari 2017 gevoerd tussen Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Wim-Jan Renkema (GL), Wimar Bolhuis (PvdA) en Bram Buskoop (SP). De avond begon met een korte toespraak van Wouter van Erkel van de Jonge Democraten, die het belang van het investeren in het onderwijs nogmaals wilde benadrukken. Kort daarna nam Julia Verheul van de LSVB het woord over om het debat te gaan leiden. Aan de hand van vier stellingen werd er gedebatteerd waarin het publiek kon meestemmen.

Basisbeurs

De eerste en tevens de voornaamste stelling ging over het herinvoeren van de basisbeurs in plaats van het sociale leenstelsel. PvdA en D66 waren positief over de opbrengsten van het leenstelsel. Omgekeerd vond Rog het invoeren van het leenstelsel een grote fout en vond dat zijn tegenstanders ‘alternatieve feiten’ aandroegen. Ook Bram Buskoop van de SP vond het leenstelsel alles behalve “sociaal”. Tijdens het debat greep Michel Rog ook de mogelijkheid om de afwezigheid van VVD en PVV te commentariëren als het ontwijken van hun verantwoording aan de kiezers.

Studietempo

De vierde stelling ging over dat studenten hun eigen tempo moet kunnen bepalen en daarmee alleen het collegegeld betalen over de vakken die ze volgen. Wimar Bolhuis (PvdA) was voorstander van dit idee, echter met enkele voorwaarden zoals dat een aantal vakken wel zo snel mogelijk binnen een bepaalde periode afgerond moeten worden. Volgens Wim-Jan Renkema van GroenLinks is het huidige onderwijssysteem vooral erop gericht om studenten zo snel mogelijk door hun opleiding af te halen en zet daarbij zijn vraagtekens over de effectiviteit van het systeem. Hij pleitte daarom ook voor de afschaffing van het bindend studieadvies (BSA) en het collegegeld van een tweede masteropleiding. Ook uit het publiek kwamen er interessante vragen aan de kandidaat-Kamerleden. Zo klaagde een Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniekstudent over het feit dat er te weinig herexamen mogelijkheden waren op zijn universiteit. De politici waren het allen eens dat dit meer een zaak van de opleidingsinstituten zijn dan dat van de politiek in Den Haag.

Op 8 maart ging het verkiezingsdebat in Fontys Hogeschool Eindhoven met verschillende kandidaat-Kamerleden. Samen met Madeleine van Toorenburg, Bas Maes, Michiel Servaes en Zohair el Yassini – VVD lijst 1 nr. 26 zijn studenten bij elkaar gekomen om te debatteren over verschillende onderwerpen als onderwijs en zorg. De verschillende kandidaat-Kamerleden hebben hun en de visies van hun partijen over onderwerpen als onderwijs, zorg maar ook over integratie &immigratie en veiligheid & privacy. We willen de kandidaat-Kamerleden bedanken en veel succes wensen tijdens de verkiezingen!

De verkiezingsdebatten hebben als doel de studenten in contact te brengen met de visies van de verschillende partijen om hiermee een bijdrage te leveren aan:

  1. Actieve deelname van studenten aan de verkiezingen door hen te stimuleren op 15 maart hun stem uit te brengen;
  2. Inzicht geven in hoe verschillende partijen kijken naar thema’s als:
    • Duurzaamheid en techniek
    • Zorg
    • Veiligheid en privacy
    • Integratie en immigratie

De thema’s zullen aan de hand van stellingen worden bediscussieerd en de studenten krijgen de ruimte om interactie aan te gaan met de aanwezige kandidaat-Kamerleden.
Al met al waren het weer geslaagde evenementen. Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten en evenementen volg ons dan op social media. Graag zien wij jullie terug bij onze komende activiteiten!