Op 18 juni a.s. zijn wij door mevrouw Terhechte van de Europese Commissie uitgenodigd om in Brussel te komen luisteren en praten over thema’s als vernieuwingen in de huidige democratie, mensenrechten, empowerment van minderheden en vrouwen en de toegankelijkheid van hoger onderwijs voor studenten.

Voordat we het zullen hebben over deze onderwerpen zal ons uiteraard achtergrond informatie over de werking van de Europese Commissie, de relatie van de Commissie met andere Europese organen en welke rol de Unie speelt in ons dagelijks leven.

We zullen daarnaast ook het parlementarium in Brussel bezoeken om meer te weten te komen over de geschiedenis, totstandkoming en de doelstellingen van de Europese Unie. Hierna zullen we tijd over hebben om Brussel wat meer te verkennen. Er is totaal plek voor 20 studenten dus het is sterk aan te raden je zo snel mogelijk aan te melden. Inschrijven kan tot 5 juni aanstaande, hopelijk tot dan!