Vandaag zijn we weer gaan vergaderen bij studiekeuze123 rondom een grote (landelijke) studiekeuzeconferentie voor ruim 300 decanen. Samen met vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, decanen, scholieren.com en nog meer interessante onderwijzers denken we na hoe we verbinding kunnen leggen tussen met name voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, alles in het belang van de studiekiezer! Met thema’s als keuzevrijheid, flexibel onderwijs, LOB, DUO gegevens, eerste generatie student, regionale samenwerkingen en interessante gastsprekers beloofd het een mooi programma te worden. Stay tuned!