19 november 2018

Maandagavond 19 november 2018 zijn dagelijks bestuursleden van Stip bijeengekomen met de bestuurders van de lokale partnerorganisaties om samen vorm te geven aan het Hoger Onderwijsdebat 2019. Het thema wordt Studentenwelzijn! Het zal jullie niet ontgaan zijn. Uit recente onderzoeken blijkt dat veel studenten psychische klachten ervaren, welke samenhangen met studieproblemen. De cijfers zijn schrikbarend. Helaas geven ze geen inzicht in het narratieve, namelijk: Wat is het verhaal achter deze cijfers?  Waar komt het gevoel om te moeten presteren vandaan? Waarom heerst het gevoel dat je faalt als je vastloopt? En het gevoel dat je alles zelf moet oplossen? Er zijn nog vele andere vragen waarbij stilgestaan en over nagedacht moet worden en genoeg te discussiëren. Daarom zijn wij bij elkaar gekomen om samen na te denken over de vormgeving van het hoger onderwijsdebat die wij met elkaar zullen organiseren. Wordt vervolgd, stay tuned!