Met New Democracy wordt onderzocht hoe we de huidige democratie kunnen herontwerpen. Waar schiet het huidige bestel tekort? Welke democratische vernieuwing is nodig voor de uitdagingen van de 21ste eeuw? Onderwijs speelt daarbij een essentiële rol. Om deel te nemen aan de democratie moeten burgers kennis en de juiste vaardigheden ontwikkelen. Maar hoe vertalen we democratische vernieuwing naar een lesprogramma? Wat staat daarin en welke competenties hebben leerlingen nodig? Met studenten, onderwijsspecialisten, wetenschappers en andere experts spraken we over het vernieuwen van onze democratie en hoe het onderwijs hieraan kan bijdragen.

25 april 2018

Met trots kijken we terug op wat weer een enerverende avond was. Het programma waarin Stip Studenten de handen inéén sloeg met Pakhuis de Zwijger was eindelijk aangebroken en wat was het een volle zaal! Studenten, docenten, beleidsmakers, onderzoekers of een dochter die haar vader een interessante avond wilde laten beleven; het publiek was super divers! Na de opening van de moderator Natasja van den Berg (tertium.nl) nam Anne-Marie Poorthuis (Directeur Eigentijdse Verbindingen) het woord om een mini-college te houden over Erfgooiers en andere Commons. Haar boodschap was dat er al veel beweging is op het gebied van lokale democratische vernieuwing en dat de tijdgeest zich goed leent een oud fenomeen enig nieuw leven in te blazen.

Na het leerzaam mini-college werd het direct een stuk actiever en moest het publiek aan de slag. Onder leiding van Lisa Hu (Terra Nova Mini Maatschappij) werd samen met het publiek een interessante variant van haar zelf ontwikkelde spel gespeeld. Door stellingen op het scherm te projecteren werd het publiek uitgedaagd om links van het podium te staan indien de bezoeker tegen de stelling was, om in het midden te blijven indien men zich wilde laten overhalen en om rechts te staan als hij/zij voor de stelling was. Vervolgens gingen de voors, tegens en de middens met elkaar de discussie aan en probeerden ze elkaar te overtuigen. Al snel werd het publiek geconfronteerd met een ‘democratische uitdaging’ en moest het alternatieve manieren bedenken om de dialoog eerlijker te laten verlopen en ook de mensen aan het woord te laten die normaal niet zo snel de microfoon ter hand zouden nemen. Het was grappig, interessant, soms fanatiek en de sfeer werd er alleen maar beter op! De Terra Nova flitsrondes leverde al met al goede stof op om de discussie met elkaar aan te gaan over burgerschap en democratische waarden.

Tot slot was het tijd voor de ronde-tafel zitting, gevormd door Bram Eidhof (Oprichter Schoolstrijd en actieonderzoeker bij Instituut voor Publieke Waarden), Joachim Meerkerk (Promovendus Urban Management | HvA Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) en Amanda Jansen (P2P-implementatie expert en Connector bij OuiShare). Onder leiding van de sterke moderator ging het gezelschap op zoek welke veranderingen in het onderwijs vooraf gaan aan de democratische vernieuwing. Zo vroegen de sprekers zich af wat de rol van het onderwijs is én kan zijn en werd er voorzichtig gezocht welke competenties en vaardigheden nodig zijn bij leerlingen met betrekking tot positief democratisch burgerschap. Omdat democratische participatie een centraal thema van de avond was, werd het publiek nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek en bij de interruptiemicrofoon te komen staan. Door de vele goede en sterke bijdragen van het publiek werden de sprekers aan tafel scherp gehouden en werden  regelmatig andere perspectieven ingebracht. De avond werd zo prima afgesloten met een passend derde deel. De bezoeker kon naar huis met flink enthousiasme en een mooie boodschap. “Samen herontwerpen we de democratie en dat werkt goed als we daarbij de aanwezige kracht uit de samenleving gebruiken. In de nieuwe democratie die we samen vormgeven krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit.”

Met deze boodschap gaf het Stip bestuur aan dat het programma de kick-off was van een reeks bijeenkomsten waarmee ze samen met de bezoekers en geïnteresseerden tot een concreet onderwijsproduct willen komen. In deze vervolgbijeenkomsten zal concreet verdere vorm gegeven worden aan de ideeën en plannen die naar voren zijn gekomen tijdens deze avond.

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij ook een bijdrage leveren aan dit initiatief? Mail ons via info@stipstudenten.nl. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, blijf up-to-date en doe met ons mee!