15 januari 2019

De afgelopen week heeft Studenten stichting Kompas in samenwerking met Stip Studentenplatform en New Connective een workshop Time management gegeven aan studenten.

De avond begon met een korte introductie door de bestuursleden van Kompas waarna Riekje van Osnabrugge van New Connective kort vertelde over wat New Connective is en waar ze zich mee bezig houden.

De workshop begon met een minuut waarin iedereen werd aangemoedigd om gedurende 1 minuut afleidingen te adresseren. Vervolgens hebben we een korte quickscan gedaan van alle deelnemers waarbij je kort vertelde wie je bent en waarom je aanwezig was.

Daarna werd de vraag voorgelegd of tijd uberhaut wel te managen was en of het eigenlijk niet gaat om zelfmanagement? We gingen in tweetallen aan de slag aan de hand van een drietal oefeningen met als doel het in inzichtelijk maken van de mate van belang en de daadwerkelijke tijdsbesteding aan bepaalde zaken en de vraag hoe hier meer invloed op te krijgen. Deelnemers werden tevens gevraagd stil te staan bij hun persoonlijke doel voor de avond.

Na een korte pauze met lekkere hapjes en drankjes -met dank aan het bestuur van Kompas- kregen we wederom de mogelijkheid om nogmaals 1 minuut lang in te komen en te doen wat je moest doen. Daarna werd ons gevraagd belangrijke zaken te ordenen en op te schrijven en werden we aan de hand van een voorbeeld geprikkeld kritisch te kijken naar eigen reactieve keuze op elke situatie. Vervolgens werden er ervaringen gedeeld en tips gegeven over hoe de eigen cirkel van invloed te vergoten. Tot slot werd je gevraagd terug te blikken naar het eerder persoonlijk bepaalde doel van de avond en de mate waarin dit doel is behaald.

Het was een leerzame avond waarbij veel nieuwe inzichten zijn verworven over de eigen tijdsbesteding, prioriteiten en handvaten hoe dit zelf in te richten. Bij deze veel dank aan Riekje en Rachelle van Andel van New Connective voor de bijzonder leerzame en inspirerende avond!