Donderdag 11 januari 2018 kregen wij een fijne en warme ontvangst in de Tweede Kamer der Staten-Generaal door Tweede Kamerlid Judith Tielen (woordvoerder Hoger Onderwijs, wetenschap, jeugd en jeugdgezondheidszorg namens de VVD) en haar persoonlijke medewerker Lisa Kappetijn.

We begonnen de dag met een voorbereiding, waarbij we bij de VSNU (Vereniging van Universiteiten) onder het genot van een warme kop koffie nog even het doel, de thema’s en inhoud bespraken. Vervolgens liepen we samen met de studenten richting het binnen- en buitenhof. Na aankomst in de Tweede Kamer ving het bezoek aan met een introductie ronde gevolgd door een inleiding van de werkzaamheden van mevrouw Tielen, waarin ze de functies en de (wissel-)werking van de kamers toelichtte. Daarna was er de ruimte voor gesprek en vragen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: advisering bij Studie- en beroepskeuze en voorbereiding op het studeren aan de universiteit voor eindejaars middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten, informatievoorzieningen van universiteiten en hogescholen van facultaire afdelingen binnen de universiteit mede op het oog op de toegenomen internationalisering van met name het hoger onderwijs, de beperkte aanwezigheid van contacturen tijdens de afrondende fase van de studie en de toename van studenten met studiestress en burn-out.

Ter bevordering van de beeldvorming in het keuzeproces voor een vervolgopleiding is het idee ontsproten van een soort ‘tinder voor scholenkeuze’, waarbij leerlingen voor een bepaalde periode mee kunnen lopen met studenten. Na afloop van het gesprek kregen we een rondleiding door de Kamer. En hoewel de plenaire zaal eigenlijk al gesloten was liet de bewaking ons toch nog even naar binnen. De studenten vonden het erg bijzonder om opeens in een belangrijke ruimte te staan die je normaal alleen op Tv ziet.

Het gesprek en de rondleiding door de Kamer hebben ons meer vertrouwen en tevredenheid gegeven in ons parlement. De media geeft de Tweede Kamer vaak chaotisch weer en het is goed om te zien dat er in de werkelijkheid hele normale mensen werken. We hebben tijdens ons bezoek veel opgestoken van Judith (en zij misschien van ons).

Mocht je geïnteresseerd zijn in een bezoek naar de Tweede Kamer? Op 9 februari en 22 februari zijn we weer uitgenodigd! Houdt onze facebookpagina en natuurlijk de website goed in de gaten voor andere nieuwtjes en updates!