De scholen gaan deze weken weer van start. Namens Studentenplatform Nederland Stip wensen wij daarom alle (ruim) 700.000 studenten en 1.000.000 leerlingen in Nederland veel succes en een excellent studiejaar toe! In het kader van het nieuwe studiejaar zetten wij hieronder tien manieren hoe jij dit studiejaar goed door kunt komen!

1) Leg vanaf het begin contact met klasgenoten. Het hoger onderwijs is een grote organisatie met strikte regels voor bijvoorbeeld het tijdstip van inleveren van werkstukken en het inschrijven voor tentamens. Ook is het lastig om soms een lokaal te vinden en kun je zo verdwaald raken en te laat komen in de les. Op de middelbare school kon weleens nog wat geregeld worden, maar dat is nu lastiger. Daarom is het goed om elkaar op de hoogte te houden van die regeldingetjes en al vanaf het beginnen met elkaar in contact te komen.

2) Maak gebruik van Social Media om te communiceren met medestudenten. Alle kleine en grote ontwikkelingen kun je gezamenlijk met elkaar delen, mocht je het even niet meer weten… het is nuttig om met elkaar online te communiceren, weet de een het niet, weet de ander het vast wel! En anders is het natuurlijk goed meegenomen om als gehele klas de docenten te ondervragen! Vorm een netwerk met elkaar en maak hier goed gebruik van!

3) Discussieer met klasgenoten in de vrije tijd en pauzes over onderwerpen van de studie: dat scherpt de geest en dan beklijft de stof beter.

4) Hang niet achterin de klas in je stoel, wachtend tot de les klaar is, maar wees actief tijdens colleges en stel vragen! Betrek je zelf in je vak en opleiding, om zo meer verbinding te maken met je opleiding. Strategisch studeren is om te proberen erachter te komen wat de docent belangrijk vindt en wat zijn stokpaardjes zijn. Goed opletten in de les hoort daarbij. Dan heb je al de helft van de stof geleerd.

5) Praat met je vrienden over de voortgang van je opleiding. Dit zet je scherp en het laat je denken over je status. Zo kan je ook beter werken aan je motivatie voor de opleiding. Vraag ook om adviezen tijdens het gesprek van vrienden. Wat is nodig om goed de opleiding door te komen? Continu nadenken over dit soort onderwerpen maakt je een betrokkener student.

6) Ga zelf op zoek naar informatie. Wacht niet af tot anderen jou informeren, dan kan het te laat zijn. Ga als je vragen hebt zelf op zoek bij docenten, studiebegeleiders, klasgenoten, decanen etc. Op de middelbare school was het nog weleens zo dat het je voorgekauwd werd, maar op het hoger onderwijs is het veel zelfstandiger en kom je er niet mee weg door te zeggen: “dat wist ik niet”. Alles staat op sharepoint / blackboard, of wat voor online platform je school ook gebruikt. Je kunt er vrijwel voor alle info terecht, maak daar dan ook gebruik van en houdt je scherp door op de hoogte te blijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die nodig is om te studeren.

7) In het hoger onderwijs wordt er zelfstandig gewerkt en gestuurd, maar er wordt ook veel samengewerkt. Zorg dat je bij een groep behoort met actieve studenten: die stimuleren jou weer.

8) Niet twee dagen voor het tentamen beginnen met stampen, maar hou de stof gedurende het blok bij. Dat zorgt voor minder studeerpieken en minder stress (en het beklijft beter). Doorgaans zal je merken dat je spijt krijgt dat je later bent begonnen met het afronden van je verslag of leren voor een tentamen.

9) Let goed op de spelling. Dt-fouten staan slordig en bovendien loop je de kans op een lager punt of krijg je het werkstuk ongecorrigeerd retour. Er zijn opleidingen waarbij een beperkt aantal fouten op een pagina mag staan. Als je niet goed in spelling bent, laat anderen het dan voor je nakijken. Als tegenprestatie kan jij bijvoorbeeld een extra keer koken ☺. Zorg er in ieder geval voor dat je weet of (en zo ja hoe streng) er op de spelling gecontroleerd wordt. Download daarnaast een gratis De/Het app op je mobiel, en kijk bij woorden naar of het een De-woord is of een Het-woord. Bij DE-woorden komt er een e achter de bijvoeglijke naamwoorden en gebruik je diE en dezE (welkE) en bij HeT-woorden komt er geen e achter de bijvoeglijke naamwoorden en gebruik je diT en daT (welk). Bijvoorbeeld: het financieel stelsel, de jonge man. Succes!