Internationale dag van de Mensenrechten - 1

Het is de Internationale dag van de Mensenrechten. Op deze dag staan miljoenen mensen over de hele wereld stil bij het belang van Mensenrechten om hiermee het belang van mensenrechten te onderstrepen. Lang niet voor iedereen zijn mensenrechten gewaarborgd. Maar welke rechten heb je nou eigenlijk als student? Om studenten te informeren en activeren, hebben wij in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens een bijeenkomst georganiseerd rondom het thema mensenrechten in Nederland.

Op 10 december 2017 hebben wij in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht (op de Uithof) gezeten. Met een onmacht in het weer (code rood) en daarmee een hoeveelheid afmeldingen voor de bijeenkomst, zijn wij toch een interessante bijeenkomst gaan houden. Voor de plenaire feeling gingen we aan de hand van een aantal stellingen met elkaar aan de slag. Vervolgens gingen wij in een ronde cirkel inhoudelijk praten over thema’s als: Mensenrechteneducatie in het Hoger Onderwijs, kansenongelijkheid en gelijke kansen op de arbeidsmarkt en de weg daarnaartoe. Ook gingen we samen nadenken over oplossingen. De middag hebben we afgrond met een Spoken Word en uiteraard een borrel!