Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen! Wij vinden het belangrijk dat elke student gebruik maakt van zijn/haar stemrecht. Om studenten te informeren over de standpunten van verschillende partijen en het belang van stemmen, hebben Stipstudenten de afgelopen periode verschillende studenten- en verkiezingsdebatten bijgewoond. Ook heeft regio DLD een informele bijeenkomst georganiseerd met (student) kandidaat raadsleden. De leukste vraag daar was waarom GroenLinks logo het woord ‘Groen’ rood is en ‘Links’ rechts staat :)?!