Ben jij een ‘betrokken’ student? Kom dan op 1 november naar Utrecht voor een inspirerende studiemiddag. Deze studiemiddagen gaan over grootstedelijke vraagstukken van de Randstadhogescholen. Wat betekent betrokkenheid voor studiesucces? Hoe zorg je voor betrokkenheid van studenten met zowel opleiding, hogeschool als samenleving? De studiemiddag is bedoeld voor (betrokken)studenten, docenten, studentenbegeleiders, beleidsmakers, managers en bestuurder. Deze studiemiddag is de vijfde in een reeks en wordt georganiseerd door de werkgroep grootstedelijke vraagstukken van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam (G5-hogescholen). De studiemiddag vindt ditmaal plaats in Utrecht. Het thema is ‘de betrokken student’. Hieronder vinden jullie het programma!

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
Datum: 1 november 2017

 

Programma:

13.30  Ontvangst en aanmelding
 14.00  Start plenair programma (Pl101 zaal 2.404)
Opening door Jan Bogerd, voorzitter CvB Hogeschool Utrecht
Keynote door Cok Bakker, lector normatieve professionalisering
 Hogeschool Utrecht
 Reflectie op keynote door studenten
 15.00  Workshops
 16.15  Plenair: keynote door Rutger Kappe, lector studiesucces Inholland
 16.45  Wrap-up
 17.00  Netwerkborrel