Samen met alle betrokkenen (scholieren, studenten, vrijwilligers, begeleiders en bestuurders) binnen Stip Studentenplatform, willen we middels de projectgroep vanuit verschillende invalshoeken nadenken over wat nodig is om als organisatie duurzaam te “veranderen”.