In een snel veranderende samenleving, wil Stip door ondersteuning aan studenten, leerlingen, ouders en het sociaal netwerk eromheen bijdragen aan goede omgang met de diversiteit en binding in Nederland en de persoonlijke en professionele ontplooiing. Stip doet dit niet alleen met studentenorganisaties en gemeenschappen, maar bundelt ook krachten door samenwerkingen met landelijke (onderwijs)vakbonden/ verenigingen, betrokkenen in het onderwijs en sociaal-maatschappelijk & educatieve organisaties.