Visie van Stip

Onze visie is te omschrijven met de volgende zin: Stip Studentenplatform laat mensen geloven in hun toekomst!

Stip Studentenplatform ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel uitmaken van de maatschappij waarin zij leven. Voor ons betekent dat voor elke groep dat zij gewaardeerd, erkend worden en overal waar zij komen een sense-of-belonging ervaren.

Voor Stip Studentenplatform is dat een proces waar we met zijn allen in staan. Waar aan gewerkt wordt, door ons maar ook door jullie. Wanneer je dit leest betekent het namelijk grote kans dat we al met jou kennis hebben gemaakt. En grote kans je al de hand hebben geschud. Voor ons is dat het begin van het samen werken aan de toekomst van Nederland.

Nederland is daar klaar voor volgens ons. Wij zien daarom, wanneer wij samen met onze vele partners en onze Stipstudenten naar Nederland kijken met het oog van ons hart, een maatschappij waarin burgers van verschillende achtergronden niet slechts naast elkaar maar vooral mét elkaar (willen) leven.

Met dit beeld in zicht, voelen wij ons verantwoordelijk daaraan bij te dragen voor elke jongere of student die zich nog afvraagt wat zijn/ haar kansen zullen zijn en of het wel gaat lukken om het ver te schoppen.

Bij ons draait om die reden studeren om meer dan studeren alleen. Bij ons draait het namelijk ook om impact maken in levens van anderen. Na je studie maar vooral ook tijdens je studie.

Onze studenten onderscheiden zich door bewust te zijn van hun idealen en de wens te dragen het werken aan een beter Nederland samen te doen met eenieder die zich hiervoor in wilt zetten. Door het goede voorbeeld te geven inspireren we anderen om weer het goede voorbeeld door te geven. Zo kijken wij naar de ontwikkeling van studenten en doen dat met hart en passie.

Een andere zin die onze visie omschrijft: “The success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor.”

Stip Studentenplatform vertegenwoordigt vanuit haar achterban een grote groep studenten die ongeacht hun afkomst dagelijks hét verschil willen maken voor zichzelf en hun omgeving. Deze studenten hebben één ding in gemeen dat hen bindt en dat is ‘hart voor de samenleving’.

Wij menen dat elke student die succesvol wilt zijn in het helpen van anderen, bij zichzelf moet beginnen. Om die redenen zetten wij ons in om studenten bewust te maken van hun groei en daar de balans in te bewaken. Hoewel succes mogelijk is op zoveel gebieden leggen wij in het geven van begeleiding focus op academische prestatie, maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording.

Door actie te koppelen aan verbinding en door beweging te koppelen aan bezinning houden we het hoofd koel en het hart warm.

Stip Studentenplatform beoogt hiermee scholieren en studenten voor te bereiden op de toekomst. Daar staat geen enkele student of jongere wat ons betreft alleen in. Wij dagen studenten daar graag toe uit en coachen ze daar bij. Samen leren we en zetten stappen vooruit.