Visie van Stip

  • Betere binding van burgers met de Nederlandse interculturele samenleving
    Stip wilt middels haar activiteiten bijdragen aan betere binding van burgers met de Nederlandse interculturele samenleving.
  • Elk individu telt!
    Stip omarmt, zet individuen centraal en maakt geen onderscheid in etniciteit, cultuur of levensovertuiging.
  • Stip als verbindende factor voor onze gezamenlijke samenleving en toekomst.
    Stip verbindt individuen met diverse achtergronden en stelt zich voorts in voor de totstandkoming van acceptatie, inclusie en begrip voor elkaar door elkaar te ontmoeten, leren kennen en begrijpen.