Stichting Studentenplatform Nederland Stip telt vijf bestuursleden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Dit bestuur komt een keer in de maand (max. om de twee maanden) bijeen om de lopende projecten en activiteiten van Stip op landelijk niveau bij te houden en voor de besluitvormingen. Daarnaast komen bestuursleden van Stip om de twee weken samen met de regio coördinatoren bijeen om te kijken naar de (mogelijke) activiteiten die op regionaal niveau georganiseerd worden en kunnen worden.

Daarnaast worden tijdens deze vergaderingen ook de vrijwilligers, studenten en leerlingenaantallen besproken. De regio coördinatoren werken op regionaal niveau samen met hun Lokale begeleider (LB), Bovenbouw Begeleider (BB) en de Onderbouw Begeleider (OB). Tevens komen bestuursleden van Stip een keer in de maand bijeen met de bestuurders van lokale studentenverenigingen & -organisaties en de regio vertegenwoordigers. Hier wordt ook gesproken over de activiteiten op regionaal niveau en wordt er weer genetwerkt en onderlinge contacten bevorderd!

De bestuurders van lokale studentenverengingen & -organisaties en regio vertegenwoordigers werken ook samen met de regio coördinatoren op regionaal niveau. Mochten er zaken zijn rondom studenten of leerlingen, dan weten zij elkaar te vinden om te kijken naar wat zij kunnen betekenen voor elkaar en dus uiteindelijk voor het belang van de student. Ook worden de samenwerkingspartners uitgenodigd. Hier wordt er gesproken over de activiteiten op regionaal niveau en ontstaat weer de kans om met elkaar te netwerken! “Waarom moeilijk doen als het samen kan?” (Loesje)