Missie van Stip

“Ons studentenplatform ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt.” Nederland heeft daar behoefte aan. Wij verenigen scholieren, studenten, young- professionals en professionals in de gedachte dat we van elkaar kunnen leren. Partnerschap is een belangrijk onderdeel van onze missie en onze emaildeur staat open voor iedereen met een ambitie voor een beter Nederland.

Stip Studentenplatform zet zich in voor een betere maatschappij door het faciliteren van de algemene ontwikkeling van scholieren, studenten en young professionals omwille van maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap. Wij dagen scholieren, studenten en professionals uit een constructieve bijdrage te leveren door te participeren en te reflecteren binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, in de buurt, het studentenleven et cetera.

Zelfontplooiing ziet Stip Studentenplatform als de primaire grondslag om een bijdrage te leveren voor een harmonieuze maatschappij. Om die reden stimuleert en bevordert Stip Studentenplatform de persoonlijke, professionele, academische en morele ontwikkeling en zingeving. Stip Studentenplatform beoogt hiermee scholieren en studenten voor te bereiden op de toekomst.

Stip Studentenplatform zet zich voor én met studenten ook sterk in voor een Nederland dat diversiteit en kracht in verscheidenheid omarmt. Onze studenten zijn namelijk niet alleen studenten, zij zijn burgers die op weg zijn naar de toekomst. Bij ons zijn zowel de tweede als derde generatie studenten met een migrantenachtergrond evenveel thuis als Henkie dat is bij oma. Bij ons gaat het niet enkel om wie je bent of wilt zijn, bij ons gaat het vooral om wat je betekent of wat je wilt betekenen. Wij staan daarmee voor een nog beter Nederland. Daar zien wij niks groots aan. Iedereen die daarin mee wilt is welkom om dit met ons samen te doen.