Missie van Stip

  • Volwaardige burgers en participatie in de Nederlandse interculturele samenleving
    Stip wilt dat studenten en leerlingen volwaardige burgers worden en participeren in de Nederlandse interculturele samenleving
  • Onderwijsparticipatie, talentontwikkelingen, persoonlijke en professionele ontplooiing
    Stip streeft naar volwaardig burgerschap door onderwijsparticipatie, talentontwikkeling en bijdragen aan persoonlijke en professionele ontplooiing.
  • Aansluiting op de arbeidsmarkt en toerusting op de inclusieve samenleving
    Stip beoogt aansluiting op de arbeidsmarkt om de afstand te dichten en toerusting op de inclusieve samenleving.