Doelstellingen van Stip

  1. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij individuen, organisaties en verenigingen, zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op een adequate manier om te gaan met de ontwikkelingen met betrekking tot de schoolloopbaan en het onderwijsveld.
  2. Bevorderen van maatschappelijke participatie, duurzaamheid en burgerschapszin van leerlingen en studenten in de Nederlandse interculturele samenleving.
  3. Activeren van studentenverenigingen & -organisaties op regionaal niveau.
  4. Verbindingen met diverse studenten (organisaties) door samen te werken met verschillende (onderwijs)vakbonden/ verenigingen, betrokkenen in het onderwijs en sociaal-maatschappelijk & educatieve organisaties.
  5. Bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontplooiing van studenten en leerlingen om ze toe te rusten op een betere toekomst.
  6. Het worden en blijven van een landelijk platform met lokaal actieve studentengemeenschappen, verenigingen en organisaties die zich het hele jaar door actief inzetten voor onderwijsprojecten.
  7. Financiële ondersteuning bieden aan getalenteerde studenten die geen voorzieningen hebben om hun onderwijsbehoefte te voorzien.
  8. Ondersteuning bieden aan studenten op het gebied van exchange, huisvesting en het vinden van een stageplaats of werk.