Doelstellingen van Stip

  1. Bijdragen en coachen van scholieren en studenten op het gebied van studie, identiteit, de persoonlijke, professionele, academische en morele ontwikkeling en zingeving om ze voor te bereiden op de toekomst.
  2. Het wegwijs maken van scholieren, studenten en het sociaal netwerk eromheen in het onderwijssysteem in Nederland en zorgen voor verdieping en bewustwording tijdens school of studie.
  3. Het bijdragen aan de algemene, kennis- en vaardighedenontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijke participatie en burgerschapszin van scholieren, studenten en young-professionals.
  4. Het ondersteunen en coachen van studentenorganisaties en -verenigingen op lokaal niveau bij het bijdragen aan het ontwikkelen van hun studentenachterban en overige activiteiten.
  5. Perspectief bieden aan studenten richting een goede doorstroom op de arbeidsmarkt. Tevens studenten op de hoogte brengen van en enthousiasmeren voor verschillende mogelijkheden voor stage en of werk.
  6. Ondersteuning bieden aan studenten op het gebied van exchange, huisvesting en het vinden van een stageplaats of werk.
  7. Ondersteunen, adviseren en activeren van financieel hulpbehoevende studenten die geen voorzieningen hebben om hun onderwijskundige basisbehoefte te voorzien.
  8. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij individuen, organisaties en verenigingen, zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op een adequate manier om te gaan met de ontwikkelingen met betrekking tot de studieloopbaan en onderwijsveld.
  9. Dienen als platform voor verbinding door uiteenlopende groepen te activeren en uit te dagen na te denken over uitdagingen in het onderwijs en de samenleving.