Over stip

Stichting Studenten Platform Nederland Stip is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip zich breder in, door ook een studenten- en scholierenplatform te zijn die begeleiding geeft aan studenten én leerlingen. Studenten voor studenten & leerlingen.

Organisatie

Stichting Studentenplatform Nederland Stip telt momenteel drie bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Binnenkort wordt het bestuur uitgebreid met vier algemene bestuursleden. Dit bestuur komt een keer in de maand (max. om de twee maanden) bijeen om de lopende projecten en activiteiten van Stip op landelijk niveau bij te houden en voor de besluitvormingen. Daarnaast komen bestuursleden van Stip om de twee weken samen met de regio coördinatoren bijeen om te kijken naar de (mogelijke) activiteiten die op regionaal niveau georganiseerd worden en kunnen worden.

Samenwerkingen

Stip Studentenplatform bundelt graag haar krachten. Dit doet zij met partners, convenanten en verschillende instanties die zich richten op de behoeftes van studenten. Dit doen wij op basis van verbinding, missie, visie en doelstellingen (en gedeelde belangen). Door samen te werken ontstaan wat ons betreft verbindingen die constructief en duurzaam zijn.

Missie

“Ons studentenplatform ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt.” Nederland heeft daar behoefte aan. Wij verenigen scholieren, studenten, young- professionals en professionals in de gedachte dat we van elkaar kunnen leren. Partnerschap is een belangrijk onderdeel van onze missie en onze emaildeur staat open voor iedereen met een ambitie voor een beter Nederland.

Visie

Onze visie is te omschrijven met de volgende zin: Stip Studentenplatform laat mensen geloven in hun toekomst!

Stip Studentenplatform ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel uitmaken van de maatschappij waarin zij leven. Voor ons betekent dat voor elke groep dat zij gewaardeerd, erkend worden en overal waar zij komen een sense-of-belonging ervaren.